E-seminārs: Tikumības mācības 1.nodarbība “Tikumības mācības pamati” 28.09.2016.

Sokrata tautskola aicina noklausīties Elvitas Rudzātes vadīto e-semināru: Tikumības mācības 1.nodarbība “Tikumības mācības pamati”, kas notika 2016.gada 28.septembrī, plkst. 18.30-20.30

E-semināra viesis: Lauma Ērgle.

Skatoties e-semināra atkārtojumus ir iespēja uzdot jautājumus, rakstot info@domatajs.lv. Atbildes uz jautājumiem, kuri tiks saņemti pēc tiešraides, tiks publicēti portālā www.domatajs.lv sadaļā Jautājumi un atbildes.

E-semināra Tikumības mācība 1.nodarbība “Tikumības mācības pamati” tēmas:

1. Kas ir TIKUMĪBA?

2. Tikumības principi.

3. Tikumības baušļi.

4. Kustības “Par Tikumību” kodekss.

5. Tikumības izpausme.

6. Tikumības noliegšanas sekas.

7. Tikumības svētība.

New Picture

Lektore: Elvita Rudzāte

Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība – jaunībā bijusi profesionāla sportiste, ar talantu mūzikā, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk nekā 16 gadus vada konsultāciju firmu, pati konsultē ne tikai biznesa vadības, bet arī dzīves jēgas un problēmu izpratnes jautājumos. Kopā ar partneriem nodibinājusi SOKRATA TAUTSKOLU. Elvita māca slimniekiem ārstēt sevi un risināt dzīves problēmas ar domu spēku.

Elvita pastāvīgi pilnveido savas zināšanas ne tikai biznesa vadībā, bet arī psiholoģijā, filosofijā un ezotērikā, atklājot PIEDOŠANAS un MĪLESTĪBAS brīnumus.

Lai nodotu citiem Latvijas iedzīvotājiem savas ilggadēji uzkrātās zināšanas un pieredzi, Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība”. Šobrīd Elvita turpina darbu pie nākamo grāmatu un garīgās prakses disku sagatavošanas.

201101261601201135751103[1]

Viesis: Lauma Ērgle

Lauma ir vienkāršs cilvēks, kas vienmēr mēģinājusi izprast būtiskās lietas un kopsakarības šajā pasaulē un mūžībā. No vecākiem bērnībā saņemto garīgo pūru papildinājusi ar dzīves ritējumā iegūtajām zināšanām Dzīvajā Ētikā jeb Agni Jogā u.c.
Viņas izglītībai pamatā ir LU Fizikas un matemātikas fakultātē apgūtā fiziķa – elektroniķa specialitāte, viņas lielākā mīlestība daiļajās mākslās ir mūzika. Ilgus gadus dziedājusi koros. Viņa uzskata, ka mākslas un mūzikas galvenais uzdevums ir nevis izklaidēt cilvēkus, bet darīt viņus labākus, bagātināt viņu dvēseles ar mūžīgām, nepārejošām, daiļumu saturošām vērtībām, paaugstināt cilvēku apziņu un tuvināt viņus Dievišķajai realitātei.
Nebūdama profesionāla literāte, Lauma ir pārtulkojusi latviešu valodā visu Dievišķo Skolotāju Mācību, kas cilvēcei dota ar Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību laikā no 2005. g. līdz 2015. g. Tā ir lasāma interneta vietnē www.sirius-riga.lv un latviešu valodā izdotajās grāmatās ar nosaukumu „Gudrības Vārds (1-10)”.
Lauma ir sabiedriskās organizācijas „Gudrības Vārda biedrība” dibinātāju vidū un aktīvi piedalās biedrības darbā, kā arī biedrības interneta vietnes www.gvbiedriba.lv uzturēšanā.
Darbs pie Mācības tulkojuma ir daudz devis Laumas pašas garīgajai izaugsmei, jo katrs Mācības vārds, katra frāze ir izlaista caur sirdi un prātu, uzņemot sevī Skolotāju doto Mīlestības enerģiju un gudrību, lai dotu to tālāk saviem līdzcilvēkiem, visiem, kas spēj tajā ieklausīties.

Dod, Dieviņi, kalnā kāpt…

Dalības maksa: Mēs būsim pateicīgi par katru Jūsu ziedoto eiro, kuru no sirds ziedosiet Sokrata tautskolas attīstībai.

Ziedojot individuālām personām vai organizācijām, ir iespējams saņemt nodokļu atlaides.

Mūsu rekvizīti:
Nodibinājums SOKRATA TAUTSKOLA
Reģ. Nr. 40008121228
Juridiskā adrese:
Rīgas rajons, Siguldas novads,
Siguldas pagasts, Peltes, “Rudzu Šukas”

SEB banka; konta Nr.: LV53UNLA0050018814890

Maksājumā lūdzam norādīt, ka tas ir ziedojums E-semināriem.

Pieslēgties e-semināra atkārtojumam:

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis: 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lvwww.domatajs.lv