Izglītības programma “DOMĀTĀJS 2.līmenis”, sestdienas grupa, 2022./2023. mācību gads17.09.2022

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 17.09.2022 - 10.06.2023
10:00 - 17:00

Kategorijas Nav kategorijas


Mērķa grupa: DOMĀTĀJI, kuri ir beiguši izglītības programmu “Domātājs 1.līmenis” un nākotnē vēlas kļūt par DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJIEM.

Mērķis: turpināt attīstīt DOMĀTĀJU kompetenci, lai nākotnē kļūtu par DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJU.

Uzdevumi:

1) Izglītot sevis izzināšanas metodēs.
2) Izskaidrot sabiedrībā un dalībnieku dzīvē esošos notikumus un problēmas, mācot atbrīvoties no problēmām.
3) Iepazīstināt ar dažādām dzīves mācībām – garīgās attīstības praksēm.
4) Veicināt domāt, analizēt, izteikt viedokli.
5) Apgūt prasmi nodot zināšanas tālāk un praktiski pielietot gūtās zināšanas.
6) Sagatavot jaunos Sokrata tautskolas vai citu garīgās attīstības iestāžu pasniedzējus un darbiniekus.

Guvums:

– Dalībnieki labāk iepazīs sevi un izpratīs apkārtējos dzīves notikumus.
– Dalībnieki iepazīsies ar dažādām filozofijas skolām un garīgās attīstības praksēm, kas dos viņiem iespēju izvēlēties pašiem savu garīgās attīstības dzīves ceļu un izzināt sevi.
– Dalībnieki gūtās zināšanas pielietos praksē.
– Dalībnieki piedalīsies Domātāju sanāksmēs.
– Izglītības programmas noslēgumā dalībnieki saņems Sokrata tautskolas apliecinājumu, kas sniegs iespēju turpināt izglītošanos izglītības programmas Domātājs nākamā līmenī.

Programma ir licencēta un dod iespēju saņemt nodokļu atvieglojumus atbilstoši likumdošanas prasībām.

Izglītības programmas “Domātājs 2. līmenis” sestdienu grupas nodarbību plānu skatīt*: DOMĀTĀJS 2. līmenis nodarbību plāns_sest.gr._2022_23_3 versija.doc

* Nodarbības notiek reizi mēnesī sestdienā no plkst.10.00-17.00. Nodarbību plāns var tikt mainīts.

Norises vieta: Kuršu ielā 26A, Rīga un attālināti ZOOM platformā (nodarbības var notikt arī attālināti, ņemot vērā pasniedzēja iespējas novadīt nodarbību klātienē).

Dalības maksa: EUR 415.00 (ieskaitot PVN; maksājumu iespējams dalīt vairākos maksājumos).

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas anketu.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis: 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies