Izglītības programma “DOMĀTĀJS 5.līmenis” 2021./2022. mācību gads klātienes grupa18.09.2021

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 18.09.2021 - 11.06.2022
10:00 - 17:00

Kategorijas Nav kategorijas


Mērķa grupa: DOMĀTĀJI, kuri ir beiguši izglītības programmu “Domātājs 4.līmenis” un nākotnē vēlas kļūt par DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJIEM.

Mērķis: turpināt attīstīt DOMĀTĀJU kompetenci, lai nākotnē kļūtu par DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJU.

Uzdevumi:

1) Izglītot sevis izzināšanas metodēs.
2) Izskaidrot sabiedrībā un dalībnieku dzīvē esošos notikumus un problēmas, mācot atbrīvoties no problēmām.
3) Iepazīstināt ar dažādām dzīves mācībām – garīgās attīstības praksēm.
4) Veicināt domāt, analizēt, izteikt viedokli.
5) Apgūt prasmi nodot zināšanas tālāk un praktiski pielietot gūtās zināšanas.
6) Sagatavot jaunos Sokrata tautskolas vai citu garīgās attīstības iestāžu pasniedzējus un darbiniekus.

Guvums:

– Dalībnieki labāk iepazīs sevi un izpratīs apkārtējos dzīves notikumus.
– Dalībnieki iepazīsies ar dažādām filozofijas skolām un garīgās attīstības praksēm, kas dos viņiem iespēju izvēlēties pašiem savu garīgās attīstības dzīves ceļu un izzināt sevi.
– Dalībnieki gūtās zināšanas pielietos praksē.
– Dalībnieki piedalīsies Domātāju sanāksmēs.
– Izglītības programmas noslēgumā dalībnieki saņems Sokrata tautskolas apliecinājumu, kas sniegs iespēju turpināt izglītošanos izglītības programmas Domātājs nākamā līmenī.

Programma ir licencēta un dod iespēju saņemt nodokļu atvieglojumus atbilstoši likumdošanas prasībām.

Nodarbību plāns 2021./2022.mācību gads: DOMĀTĀJS 5. līmenis 2021_2022_nodarbību plāns_6. vers_

Norises laiks: septembris-jūnijs (reizi mēnesī, sestdienās laikā no plkst. 10.00-17.00).

Norises vieta: RTU Rīgas Biznesa skolas telpās, Skolas ielā 11, Rīga vai attālināti ZOOM platformā, ņemot vērā COVID-19 ierobežojumus.

Saskaņā ar telpu iznomātāja  – RTU Rīgas Biznesa skolas prasībām, klātienes nodarbības var apmeklēt pasniedzēji un studenti, kas ir vakcinējušies pret COVID-19 vai to pārslimojuši ar derīgu COVID-19 sertifikātu. Diemžēl testi netiks atzīti. Tāpēc tiem domātājiem, kas nevēlas vakcinēties, vienīgā iespēja turpināt mācības 2021/2022 mācību gadā ir tālmācības grupā, ja grupā piedalīsies vismaz četri dalībnieki. Ja tālmācības grupa nokomplektēsies, tad tiks sagatavots nodarbību plāns, bet ņemiet vērā, ka tālmācības nodarbības notiek darba dienu vakaros no pl.18.00-21.00 divdesmit nodarbības 10 mēnešu laikā.

Dalības maksa: EUR 415.00 (ieskaitot PVN), maksājumu iespējams dalīt pa daļām.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas formu.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis:+371 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies