Izglītības programma “DOMĀTĀJS I LĪMENIS”22.09.2018

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 22.09.2018 - 01.06.2019
10:00 - 17:00

Kategorijas Nav kategorijas


Mērķa grupa: pieaugušie, kuri ir izpratuši garīgās attīstības nepieciešamību un vēlas turpināt garīgās attīstības ceļu, kļūstot par DOMĀTĀJIEM un nākotnē par DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJIEM.

Mērķis: veicināt padziļinātāku izpratni par dzīves jēgu, pasaulē notiekošajiem procesiem un notikumiem, kā arī praktiski iemācīt domāt, analizējot dažādus dzīves izpratnes viedokļus, izzinot sevi, nododot savas zināšanas tālāk un sniedzot praktisku palīdzību cilvēkiem.

Uzdevumi:

1) Izglītot dzīves jēgas izpratnē.
2) Izglītot sevis izzināšanas metodēs.
3)Izskaidrot sabiedrībā un dalībnieku dzīvē esošos notikumus un problēmas, mācot atbrīvoties no problēmām.
4) Iepazīstināt ar dažādām dzīves mācībām – garīgās attīstības praksēm.
5) Veicināt domāt, analizēt, izteikt viedokli.
6) Apgūt prasmi nodot zināšanas tālāk un praktiski pielietot gūtās zināšanas.
7) Sagatavot jaunos Sokrata tautskolas vai citu garīgās attīstības iestāžu pasniedzējus un darbiniekus.

Guvums:

– Dalībnieki labāk izpratīs dzīves jēgu, cilvēka misiju, savu problēmu cēloņus, apkārtējos dzīves notikumus, cilvēciskās vērtības u.tml.
– Dalībnieki iepazīsies ar dažādām filozofijas skolām un garīgās attīstības praksēm, kas dos viņiem iespēju izvēlēties pašiem savu garīgās attīstības dzīves ceļu un izzināt sevi.
– Dalībnieki gūtās zināšanas pielietos praksē.
– Dalībnieki piedalīsies Domātāju sanāksmēs.
– Izglītības programmas noslēgumā dalībnieki saņems Sokrata Tautskolas apliecinājumu, kas sniegs iespēju turpināt izglītošanos izglītības programmas Domātājs nākamā līmenī.

Izglītības programmas “Domātājs I līmenis” nodarbību plāns:

Datums

Laiks

Mācību priekšmets

 

Lektors

Tēmas

22.09.2018. 10.00-10.30 Iepazīšanās Elvita Rudzāte Dalībnieku savstarpējā iepazīšanās; Iepazīstināšana  ar izglītības programmas norisi.
10.30-11.30 Piedošanas mācība Elvita Rudzāte Kas ir Dievs; Dzīves jēga un uzdevumi.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Piedošanas mācība Elvita Rudzāte Dabas Dievišķie likumi.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Teosofija Zanda Erbss Jaunā Laikmeta enerģijas; Cilvēka septiņi ķermeņi; Septiņas cilvēku Rases, to raksturojums un uzdevumi.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Teosofija Zanda Erbss Jaunā Laikmeta enerģijas; Cilvēka septiņi ķermeņi; Septiņas cilvēku Rases, to raksturojums un uzdevumi (turpinājums).
20.10.2018. 10.00-11.30 Teosofija Zanda Erbss Aiz Fiziskās pasaules robežas: Smalkā pasaule, tās uzbūve un iemītnieki; Mentālā pasaule, tās uzbūve un iemītnieki.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Teosofija Zanda Erbss Aiz Fiziskās pasaules robežas: Smalkā pasaule, tās uzbūve un iemītnieki; Mentālā pasaule, tās uzbūve un iemītnieki (turpinājums).
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Filosofija Valdis Svirskis Filosofijas trīs izpratnes.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Filosofija Valdis Svirskis Dzīve filosofijas skatījumā.
24.11.2018. 10.00-11.30 Filosofija Valdis Svirskis Dzīve filosofijas skatījumā (turpinājums).
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Filosofija Valdis Svirskis Kā izdzīvot mainīgā un vienaldzīgā pasaulē.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Teosofija Zanda Erbss Aiz Fiziskās pasaules robežas: Smalkā pasaule, tās uzbūve un iemītnieki; Mentālā pasaule, tās uzbūve un iemītnieki (turpinājums).
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Teosofija Zanda Erbss Aiz Fiziskās pasaules robežas: Smalkā pasaule, tās uzbūve un iemītnieki; Mentālā pasaule, tās uzbūve un iemītnieki (turpinājums).
15.12.2018. 10.00-11.30 Piedošanas mācība Elvita Rudzāte Slimību cēloņi un ārstēšana.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Piedošanas mācība Elvita Rudzāte Stresu cēloņi un to atbrīvošana.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Mācība par Vispārcilvēciskajām vērtībām Maija Tālberga Vispārcilvēcisko vērtību apskats.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Mācība par Vispārcilvēciskajām vērtībām Maija Tālberga Vispārcilvēcisko vērtību apskats (turpinājums).
19.01.2019. 10.00-11.30 Antroposofija Dainis Ozoliņš Dvēseles transcendentā daba. Apziņa un zemapziņa.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Antroposofija Dainis Ozoliņš Bailes, dusmas un šaubas. Divpadsmit sajūtas.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Psiholoģija Maira Bluša Psiholoģija, tās metodes un uzdevumi. Psihoterapijas virzieni.
15.20-15.30 Pārtraukums                                                                                                                                            
15.30-17.00 Psiholoģija Maira Bluša Personība, tās definējums.  Ieskats personības teoriju daudzveidībā ( Z. Freids, K. G. Jungs u.c.)
16.02.2019. 10.00-11.30 Antroposofija Dainis Ozoliņš Dvēseles trīs apgabali. Dvēseles sāpes.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Antroposofija Dainis Ozoliņš Apziņas veidi. Sapņi.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Psiholoģija Maira Bluša Logoterapija. V. Frankla dzīves mākslas teorija un prakse.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Psiholoģija Maira Bluša Attīstības psiholoģija. Attīstības un situatīvās krīzes, likumsakarības.
23.03.2019. 10.00-11.30 Astroloģija Irēna Rudzāte Astroloģijas rašanās, saistība ar citām zinātnes un dzīves jomām. Kosmiskie likumi astroloģijas izpratnē.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Astroloģija Irēna Rudzāte Kas ir horoskops, ko mēs varam uzzināt ar horoskopa palīdzību.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Psiholoģija Maira Bluša Ģimenes psiholoģija. Sistēmiskie modeļi, kas nosaka attiecību dinamiku ģimenē.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Psiholoģija Maira Bluša Ģimenes sistēmiskie izvietojumi (Helingers).
13.04.2019. 10.00-11.30 Gudrības Vārds Elvita Rudzāte Kas ir Gudrības Vārds Mācība?Kas ir Tatjana Mikušina?

Kas ir Gaismas Brālība.

Gudrības Vārda Mācības grāmatas.

11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Gudrības Vārds Elvita Rudzāte Senās Mācības būtība – galvenās tēzes.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Astroloģija Irēna Rudzāte Individuālais horoskops, tā sastāvdaļas.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Astroloģija Irēna Rudzāte Individuālais horoskops, tā sastāvdaļas (turpinājums).
18.05.2019. 10.00-11.30 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte 1) Palīdzības sniegšanas praktiskā apguve cilvēkiem, kuri ir nonākuši dažādās dzīves grūtībās (problēmas cēloņa noteikšanas prakse; neapgūtās mācību stundas noteikšanas prakse; problēmas risināšanas prakse).2) Notikumu pasaulē un Latvijā analīze garīgajā skatījumā.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte 1) Palīdzības sniegšanas praktiskā apguve cilvēkiem, kuri ir nonākuši dažādās dzīves grūtībās (problēmas cēloņa noteikšanas prakse; neapgūtās mācību stundas noteikšanas prakse; problēmas risināšanas prakse).2) Notikumu pasaulē un Latvijā analīze garīgajā skatījumā.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte 1) Palīdzības sniegšanas praktiskā apguve cilvēkiem, kuri ir nonākuši dažādās dzīves grūtībās (problēmas cēloņa noteikšanas prakse; neapgūtās mācību stundas noteikšanas prakse; problēmas risināšanas prakse).2) Notikumu pasaulē un Latvijā analīze garīgajā skatījumā.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte 1) Palīdzības sniegšanas praktiskā apguve cilvēkiem, kuri ir nonākuši dažādās dzīves grūtībās (problēmas cēloņa noteikšanas prakse; neapgūtās mācību stundas noteikšanas prakse; problēmas risināšanas prakse).2) Notikumu pasaulē un Latvijā analīze garīgajā skatījumā.
01.06.2019. 10.00-17.00 Domātāju sanāksme Elvita Rudzāte Atšķirīgais un vienotais dažādās reliģijās un Mācībās.

Dalības maksa: EUR 415.00 (ieskaitot PVN; maksājumu iespējams dalīt vairākos maksājumos).

Norises vieta: RTU Rīgas Biznesa skolas telpās, Skolas ielā 11, Rīga.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas anketu.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis: 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies