Izglītības programma “DOMĀTĀJS III LĪMENIS”22.09.2018

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 22.09.2018 - 01.06.2019
10:00 - 17:00

Kategorijas Nav kategorijas


Mērķa grupa: DOMĀTĀJI, kuri ir beiguši izglītības programmu Domātājs II līmenis.

Mērķis: turpināt attīstīt DOMĀTĀJU kompetenci, lai nākotnē kļūtu par DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJU.

Uzdevumi:
1) izglītot sevis izzināšanas metodēs;
2) izskaidrot sabiedrībā un dalībnieku dzīvē esošos notikumus un problēmas, mācot atbrīvoties no problēmām;
3)  iepazīstināt ar dažādām dzīves mācībām – garīgās attīstības praksēm;
4) veicināt domāt, analizēt un izteikt viedokli;
5) apgūt prasmi nodot zināšanas tālāk un praktiski pielietot gūtās zināšanas;
6) sagatavot jaunos Sokrata tautskolas vai citu garīgās attīstības iestāžu pasniedzējus un darbiniekus.

Guvums:
– Dalībnieki labāk iepazīs sevi un izpratīs apkārtējos dzīves notikumus.
– Dalībnieki iepazīsies ar dažādām filozofijas skolām un garīgās attīstības praksēm, kas dos viņiem iespēju izvēlēties pašiem savu garīgās attīstības dzīves ceļu un izzināt sevi.
– Dalībnieki gūtās zināšanas pielietos praksē.
– Dalībnieki piedalīsies Domātāju sanāksmēs.
– Izglītības programmas noslēgumā dalībnieki saņems Sokrata tautskolas apliecinājumu, kas sniegs iespēju turpināt izglītošanos izglītības programmas Domātājs nākamajā līmenī.

Domātājs III līmenis programmas nodarbību plāns:

Datums Laiks Mācību priekšmets

 

Lektors Tēmas
22.09.2018. 10.00-11.30 Filosofija Valdis Svirskis Dižo personību filosofija – Sokrats, Platons.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Garīgā prakse Valdis Svirskis Koncentrācijas un meditācijas joga sirds ceļā.

 

13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Eksistenciālā psiholoģija Inga Safina Eksistenciālās psiholoģijas filosofiskais pamatojums. Personība un eksistence.( S. Kirkegors, M. Haidegers, Ž. P. Sartrs, K. Jasperss.c.).
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Eksistenciālā psiholoģija Inga Safina Eksistenciālās psiholoģijas teorētiskās koncepcijas: Eksistenciālās psiholoģijas priekšmets. Ontoloģiskais un personalizētais virziens.
20.10.2018. 10.00-11.30 Filosofija Valdis Svirskis Dižo personību filosofija – Epikūrs, Seneka, Marks Aurēlijs
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Garīgā prakse Valdis Svirskis Koncentrācijas un meditācijas joga sirds ceļā.

 

13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Piedošanas mācība Elvita Rudzāte Savas dzīves misijas un uzdevumu noteikšanas prakse.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Piedošanas mācība Elvita Rudzāte Savas dzīves misijas un uzdevumu noteikšanas prakse (turpinājums).
24.11.2018. 10.00-11.30 Eksistenciālā psiholoģija Inga Safina Eksistenciālās psiholoģijas teorētiskās koncepcijas: Galvenie teorētiskie orientieri. ( brīvība, ierobežojumi, atbildība, laiks, jēga, trauksme, attiecības).Eksistenciālās psiholoģijas kopējie metodoloģiskie principi.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Eksistenciālā psiholoģija Inga Safina Eksistenciālās psiholoģijas praktiskais pielietojums. ( V. Frankls, Dž. Bjudžentāls, R. Meijs, I. Jaloms, u.c).
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Filosofija Valdis Svirskis Dižo personību filosofija – Konfūcijs.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Garīgā prakse Valdis Svirskis Koncentrācijas un meditācijas joga sirds ceļā.

 

15.12.2018. 10.00-11.30 Antroposofija Māra Meijere Antroposofā medicīna:

-Antroposofā filozofija no medicīniskā viedokļa.

-Zemes un kosmiskās barošanas plūsmas.

-12 maņas. Antroposofā kosmogonija.

-Eritmija.

-Metaloterapija.

-Četras atmosfēras orgāni un pasaules uzbūve.

11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Antroposofija Māra Meijere Antroposofā medicīna (turpinājums).
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Filosofija Valdis Svirskis Dižo personību filosofija – Laodzi.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Garīgā prakse Valdis Svirskis Koncentrācijas un meditācijas joga sirds ceļā.
19.01.2019. 10.00-11.30 Antroposofija Māra Meijere Antroposofā medicīna (turpinājums).
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Antroposofija Māra Meijere Antroposofā medicīna (turpinājums).
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Filosofija Valdis Svirskis Dižo personību filosofija – Gautama Buda.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Garīgā prakse Valdis Svirskis Koncentrācijas un meditācijas joga sirds ceļā.
16.02.2019. 10.00-11.30 Antroposofija Māra Meijere Antroposofā medicīna (turpinājums).
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Antroposofija Māra Meijere Antroposofā medicīna (turpinājums).
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Domāšanas sistemoloģija Andris Broks Pasaule un Cilvēks – cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Domāšanas sistemoloģija Andris Broks Pasaule un Cilvēks – cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā – turpinājums.
23.03.2019. 10.00-11.30 Teosofija Zanda Erbss Psihiskā Enerģija:
-Psihiskā Enerģija – Pirmsākuma Enerģija.
-Psihiskās Enerģijas īpašības.
-Psihiskā Enerģija un veselība.
-Psihiskās Enerģijas attīstīšana.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Teosofija Zanda Erbss Psihiskā Enerģija (turpinājums).
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Piedošanas mācības prakse Elvita Rudzāte Ķermeņa filosofijas noteikšanas prakse.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Piedošanas mācības prakse Elvita Rudzāte Ķermeņa filosofijas noteikšanas prakse.
13.04.2019. 10.00-11.30 Teosofija Zanda Erbss Psihiskā Enerģija (turpinājums).
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Teosofija Zanda Erbss Psihiskā Enerģija (turpinājums).
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Mācība par Vispārcilvēciskajām vērtībām

 

Zane Zeiferte Satja Sai izglītības filozofija: Educare.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Mācība par Vispārcilvēciskajām vērtībām

 

Zane Zeiferte Satja Sai izglītības filozofija: Educare.
18.05.2019. 10.00-11.30 Teosofija Zanda Erbss Mūžības apzināšanās.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Teosofija Zanda Erbss Mūžības apzināšanās (turpinājums).
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte Problēmu cēloņu noteikšana un risinājumu piedāvāšana.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte Problēmu cēloņu noteikšana un risinājumu piedāvāšana.
01.06.2019. 10.00-11.30 Domātāju sanāksme Elvita Rudzāte Atšķirīgais un vienotais dažādās Mācībās un reliģijās.

 

 

Norises vieta: RTU Rīgas Biznesa skolas telpās, Skolas ielā 11, Rīga.

Dalības maksa: EUR 415.00 (ieskaitot PVN; maksājumu iespējams dalīt vairākos maksājumos).

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas anketu.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis: 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv