Izglītības programma “Vērtībizglītība pirmsskolā” 2.modulis “PATIESĪBA – DZĪVES PAMATS” attālināti21.04.2021

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 21.04.2021
10:00 - 16:00

Kategorijas Nav kategorijas


Sokrata tautskola aicina pirmsskolas metodiķus un pedagogus apmeklēt izglītības programmas “Vērtībizglītība pirmsskolā” otro moduli PATIESĪBA – DZĪVES PAMATS”, 2021.gada 21.aprīlis, plkst.10.00-16.00, tālmācībā, ZOOM platformā.

Programmas mērķis: Attīstīt pirmsskolas metodiķu, pedagogu un pedagogu palīgu kompetenci cilvēciskajās vērtībās, dalīties zināšanās un pieredzē, kā pirmsskolas izglītības iestādēs izskaidrot un mācīt vērtības, izprotot to visdziļāko būtību.

Programmas uzdevumi: Iepazīstināt pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķus, pedagogus un pedagogu palīgus ar labāko darba praksi vērtībizglītībā un ar nodarbību plāniem rakstura un emocionālās inteliģences attīstībai pirmsskolas vecumposmā.

Mērķauditorija: pirmsskolas metodiķi, pedagogi un pedagogu palīgi.

Programmas saturs un apjoms:

 2.modulis: Patiesība – dzīves pamats (8 akad.h; plkst. 10.00-16.00).

 • Precizitāte un tās attīstība.
 • Zinātkāre un tās attīstība.
 • Izpratne un tās attīstība.
 • Taisnīgums un tās attīstība.
 • Bezbailība jeb drosme un tās attīstība.
 • Godīgums un tā attīstība.
 • Pazemība un tā attīstība.
 • Vienotība un tā attīstība.
 • Intuīcija un tā attīstība.
 • Taisnība un tā attīstība.
 • Optimisms un tā attīstība.
 • Saprāts un tā attīstība.
 • Pašanalīze un tās attīstība.
 • Sevis apzināšanās un tās attīstība.
 • Patiesības teikšana un tā attīstība.
 • Izzināšanas gars jeb zinātkāre un tās attīstība.
 • Atzīšanās un tās attīstība.
 • Tīrība un tās attīstība.
 • Tiekšanās pēc zināšanām un tās attīstība.
 • Jaunu lietu uzsākšana un tās attīstība.
 • Pārdomas jeb kritiskā domāšana un tās attīstība.
 • Uzticēšanās un tās attīstība.

Dalībnieku guvums:

 • attīstīta tikumiskās audzināšanas jeb vērtībizglītības kompetence;
 • labāka dzīves izpratne un prasmes problēmu risināšanā;
 • sevis iepazīšana un prasmes izprast bērnus un to vecākus;
 • apliecinājums par dalību izglītības programmā;
 • iespēja iegādāties grāmatas Satja Sai izglītība cilvēciskajās vērtībās vecumposmiem 4-5 gadi; 5-6 gadi; 6-7 gadi, ar 50% atlaidi (6,00 EUR/gab ietverot pasta izdevumus).

Lektore: Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk kā 20 gadus vada izglītības iestādes un ir PII “Sirdsapziņas skola” idejas īstenotāja, izstrādājot uz kompetencēm balstītas pirmsskolas izglītības iestādes programmu un digitālu interaktīvu kvalitātes pārvaldības sistēmu. Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un līdzautore grāmatā “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Programmas norises vieta: attālināti ZOOM platformā

Izdales materiāli: Slaidi un nodarbību piemēri.

Dalības maksa: EUR 33,06 + PVN  Kopā: EUR 40,00.

Atlaides:

Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas formu.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis:+371 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies