Izglītības programma “Vērtībizglītība pirmsskolā” 5.modulis “MĪLESTĪBA – DZĪVES DVĒSELE”25.04.2019

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 25.04.2019
10:30 - 16:30

Kategorijas Nav kategorijas


Sokrata tautskola aicina pirmsskolas pedagogus apmeklēt izglītības programmas “VĒRTĪBIZGLĪTĪBA PIRMSSKOLĀ” 5.moduli “Mīlestība – dzīves dvēsele”, 25.04.2019.

Programmas mērķis: Dalīties zināšanās un pieredzē, kā pirmsskolas izglītības iestādēs izskaidrot un mācīt vērtības, izprotot to visdziļāko būtību.

Programmas uzdevumi: Iepazīstināt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus ar labāko darba praksi vērtībizglītībā un ar nodarbību plāniem rakstura un emocionālās inteliģences attīstībai pirmsskolas vecumposmā.

Mērķauditorija: pirmsskolas pedagogi.

Programmas saturs un apjoms: 5.modulis: Mīlestība – dzīves dvēsele (8 akad.h; 25.04.2019.).

 • Mīlestības likums.
 • Mīlestības izpausme.
 • Šķēršļi ceļā uz mīlestību un kā to iegūt?
 • Stress “bailes “mani nemīl”” rašanās cēloņi un kā no tā atbrīvoties?
 • Citu pieņemšanas attīstība.
 • Mīļums un tā attīstība.
 • Rūpes un rūpēšanās attīstība.
 • Līdzjūtība un tās attīstība.
 • Rūpīgums un tās attīstība.
 • Uzticība un tās attīstība.
 • Sevis veltīšanas attīstība.
 • Empātija un tās attīstība.
 • Iecietība un tās attīstība.
 • Piedošana un tās attīstība.
 • Draudzība un tās attīstība.
 • Devīgums/dāsnums un tā attīstība.
 • Maigums un tās attīstība.
 • Laipnība un tās attīstība.
 • Pacietība un tās attīstība.
 • Novērtēšana un tās attīstība.
 • Līdzcietība un tās attīstība.

Īstenošanas plāns: Nodarbību saturs tiks izklāstīts ar dažādām metodēm – lekcija, diskusija, praktiskie vingrinājumi, dziesmas, lomu spēles u.tml.

Dalībnieku guvums:

 • attīstīta tikumiskās audzināšanas jeb vērtībizglītības kompetence;
 • labāka dzīves izpratne un prasmes problēmu risināšanā;
 • sevis iepazīšana un prasmes izprast bērnus un to vecākus;
 • apliecinājums par dalību izglītības programmā (programma ir licencēta).

Programmas norises laiks un datums: 2019.g. 25.aprīlis, pl. 10.30-16.30 

Lektore: Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk kā 20 gadus vada izglītības iestādes un ir Sirdsapziņas skolas idejas īstenotāja, izstrādājot uz kompetencēm balstītas pirmsskolas izglītības iestādes programmu un digitālu interaktīvu kvalitātes pārvaldības sistēmu. Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un līdzautore grāmatā “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Programmas norises vieta: Laimas iela 1, Sigulda (10-15 minūšu gājienā no dzelzceļa/autobusu stacijas vai autobusu pieturas “Raibais suns”)

Izdales materiāli: Nodarbību plānu apraksti.

Dalības maksa vienam modulim: EUR 33,06 + PVN  Kopā: EUR 40,00

Atlaides:

Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Dalības maksa ietver ēdināšanu, izdales materiālus un apliecinājumu par dalību izglītības programmā.

Lūdzam savlaicīgi pieteikt savu dalību mācībās, zemāk aizpildot reģistrācijas formu.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis:+371 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies