Dzīvās Ētikas mozaīka, 1.nodarbību cikls “PATIESĪBAS CEĻŠ”13.03.2019

Sokrata tautskola aicina piedalīties Dzīvās Ētikas jeb Agni Jogas Mācības apgūšanā, piedaloties nodarbībās “Dzīvās Ētikas mozaīka”, 1.nodarbību ciklā “PATIESĪBAS CEĻŠ”.

Dievišķo Gudrības Skolotāju 20. gs. sākumā cilvēcei pasniegtā Mācība – daudziem jau pazīstamā Dzīvā Ētika jeb Agni Joga tika nodota cilvēcei Dievišķo Gudrības Valdoņu vadībā, to fiziskajā pasaulē pierakstījuši Lielās Baltās Brālības Sūtņi Helēna un Nikolajs Rērihi. Ne visiem Dzīvās Ētikas Mācības lasītājiem ir saprotams Mācībā teiktais, ne visi spēj pielietot ikdienas dzīvē Mācībā dotās gudrības, tāpēc Sokrata tautskola uzsāk jaunu nodarbību ciklu “Dzīvās Ētikas mozaīka”, kas palīdzēs dalībniekiem izprast Dzīvās Ētikas Mācībā teikto, izprast kā ikdienas situācijās pielietot Dievišķās gudrības, izprast savas pieļautās kļūdas un kā tās labot, bet pats svarīgākais, Dzīvās Ētikas Mācības apgūšana palīdzēs dalībniekiem paplašināt apziņas līmeni jeb augt garā, kas ir galvenā dzīves jēga ikvienam cilvēkam.

Nodarbību vadītāja: Elvita Rudzāte ir Dzīves izpratnes skolotājagrāmatu sērijas un garīgās prakses disku “Piedošanas mācība”  autore un Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parka attīstītāja, kurai Dievišķie Gudrības Valdoņi uzticēja no rokraksta pārrakstīt datorā un bez maksas publicēt portālā Domātājs.lv  Anetes Eihmanes apkopoto grāmatu sēriju “Dzīvās Ētikas Mozaīka”.

Tēma: PATIESĪBAS CEĻŠ, 7 nodarbības.

Dalībniekiem pirms nodarbībām ieteicams izlasīt grāmatu “Patiesības ceļš”: DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_1.grāmata_Patiesības ceļš

Nodarbību forma: Diskusija par Mācībā teikto, Mācības skaidrošana un praktiskā pielietojuma piedāvāšana.

Nodarbību datumi un laiks: svētdienās, plkst.17.30-19.00, 2019. gada 24., 31.marts; 7., 14., 28.aprīlis, 5., 12.maijs.

Norises vieta: Laimas iela 1, Sigulda (10-15 minūšu gājienā no dzelzceļa/autobusu stacijas vai autobusu pieturas “Raibais suns”)

Dalībnieku skaits: maksimums 12 dalībnieki

Dalības maksa: 

Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” biedriem dalība ir bez maksas.

Sirdsapziņas skolas audzēkņu vecākiem dalības maksai ir 50% atlaide.

Dalības maksa: EUR 50,00 (ieskaitot PVN).

Apmeklējot atsevišķu nodarbību EUR 10,00 (ieskaitot PVN).

Pieteikties: aizpildot reģistrācijas anketu šeit.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis:+371 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv